Katukiitäjien retkiluokittelu

Katukiitäjät ry. hyväksyi syyskokouksessaan 2011 rullaluisteluretkien retkiluokittelun. Retkien luokittelun tarkoituksena on helpottaa niistä tiedottamista ja parantaa etenkin uusien luistelijoiden tyytyväisyyttä retkiin.

Retkiluokittelu  on mahdollisimman yksinkertainen; sillä määritellään retken suhteellisesti ennalta arvioitavissa oleva vaativuusaste asteikolla 1-3 seuraavasti:

  • 1 (vaativa)
  • 2 (keskitaso)
  • 3 (helppo)

Luokittelua täydennetään retkikutsussa mahdollisuuksien mukaan kirjallisella kuvauksella odotettavissa olevasta retkestä ja sen olosuhteista. Retkikutsut julkaistaan Katukiitäjien nettisivuilla.

Menettelyn toimivuutta kokeillaan kaudella 2012. Retkiluokittelun käyttö retkikutsujen yhteydessä on suositeltavaa, mutta ei pakollista.